10 מגמה: עידוד הילודה והגירת העבודה

השינוי שחל ביחסי התלות בין הפעילים ללא פעילים ערער את הבסיס הכלכלי שעליו הושתתה שיטת הביטחון הסוציאלי , ונוצר לחץ לחפש דרכים לאיזון מחדש של יחסי התלות ולהשבת האיזון הכלכלי למערכת הביטחון הסוציאלי . הירידה בשיעורי הילודה מצד אחד והעלאת תוחלת החיים מצד אחר היו בין הגורמים הדומיננטיים שערערו את יחסי התלות . כיום מתחילות להסתמן שתי מגמות , וכל אחת מהן מוצגת כפתרון אפשרי להחזרת האיזון ביחסי התלות : עידוד הילודה בצד עידוד הגירת עבודה ברירנית של משפחות צעירות שתבואנה ממדינות שבהן עדיין שיעורי הילודה גבוהים . יש המבקרים את פתרון הגירת העבודה ורואים בו טעם לפגם , הנובע מכך שבני המקום אינם מוכנים ליטול על עצמם אף לא את משימת התרבותם . בחברות שהייתה בהן הגירה מסיבית , כמו ארצות הברית או אוסטרליה , ההגירה הייתה אבן יסוד של בניית החברה ולא תחליף של התרבות עצמית . החשש מהתפתחות מגמה זו נובע מכך שהגירת עבודה עלולה ליצור בתוך המדינה מעמדות ואפליה על בסיס גזע , לאום או מוצא . . 120 ראו : S . Ringen , "Social Security , Social Reform and Social Assistance" , in Social Protection of the Next Generation i...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה