9 מגמה: הרחבת גבולות הביטחון הסוציאלי

המגמות שהוצגו עד כה חתרו לצמצום ההגנה החברתית שהביטחון הסוציאלי מספק , והן עשו זאת בהתבססות על האמצעים המקובלים המשמשים במערכת הביטחון הסוציאלי ובמסגרת הסיכונים החברתיים המוכרים בה . ואולם בראשית המאה ה 21 החלו מנשבות רוחות סותרות . בצד הלחצים לצמצום ההגנה החברתית ונוסף עליהם מתפתחת מגמה להרחבת מטרייתו של הביטחון הסוציאלי ולרענון הכלים המשמשים ליישום תכליתו . ההרחבה והשינויים שבהם מדובר משתקפים בארבעה היבטים שונים והם נדונים להלן . א . הרחבה : ההיבט האישי מההיבט האישי מדובר בצורך להרחיב את פריסת ההגנה החברתית של מערכת הביטחון הסוציאלי כך שהיא תגן על כלל תושבי המדינה בלי קשר להיסטוריה שלהם בעבודה או למעמדם בשוק . בראשיתה של המאה ה 21 ההגנה החברתית שמערכת הביטחון הסוציאלי מעניקה , לפחות בענפים מסוימים , עדיין אינה פרוסה על כלל האוכלוסייה . בתחומים כגון ביטוח אבטלה , תאונות עבודה או פנסיה תעסוקתית מוגבלת ההגנה החברתית למבצעי עבודה שהם עובדים שכירים המשתייכים לשוק העבודה הראשוני . הגבלה זו שוללת מקבוצה גדולה של מבצעי עבודה את ההגנה החברתית שמערכת הביטחון הסוציאלי מעניקה . זאת בייחוד משום...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה