7 מגמה: המרת האוניברסליות בהועדת קצבאות

המרת עקרון האוניברסליות ( שהיה מחויב המציאות לפי דגם הביטחון האוניברסלי ) בהועדת קצבאות המותנות בעמידה במבחני הכנסה או במבחני אמצעים מציינת מגמה נוספת שהחלה מתגבשת בשלהי המאה ה . 20 מגמה זו מספקת מסלול נוסף לצמצום עלות הפעלתה של מערכת הביטחון הסוציאלי . באמצעות מבחני הכנסה או מבחני אמצעים מנסים להועיד את המשאבים המקוצצים של הביטחון הסוציאלי להבטחת זכויות של קבוצה קטנה יותר באוכלוסייה , שבפועל היא גם הקבוצה הנזקקת ביותר . שינוי זה מופעל בעיקר לגבי הרובד הראשון של מערכת הביטחון הסוציאלי , דהיינו לגבי מערכת הביטחון הסוציאלי הממוסדת הממלכתית , והוא בעצם פן נוסף של הפיכת המערכת האמורה לרשת ביטחון מזערית ושיורית בלבד . גישה זו של הועדת קצבאות המותנות במבחני הכנסה או במבחני אמצעים הונהגה , למשל , בנוגע לביטוח אבטלה בניו זילנד . שם חושבו דמי האבטלה בעבר בהתאם לשכר העבודה , ועתה הוחלפו בקצבאות אחידות ששיעורן נמוך , והן משולמות לפי מבחני הכנסה או מבחני אמצעים . שינוי ברוח זו הונהג באיטליה בנוגע להחזר הוצאות על תרופות . האוכלוסייה חולקה לארבע קטגוריות ולכל קטגוריה ניתנו שיעורי החזר . 70 ראו : ; ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה