לוח ‭:2‬ מרכיבי שלושת המודלים של הקצאת שירותים חברתיים