לוח ‭:1‬ חלוקת העבודה בין הממשלה לארגונים לא ממשלתיים במודל ההפרטה החלקית