יוסף קטן, "תהליכי ההפרטה במערכת שירותי הרווחה לזקנים - תמונת מצב ולקחים ראשונים", הפוליטיקה של הזיקנה, האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר העדיפות הלאומי (י' בריק, עורך, הוצאת הקיבוץ המאוחד (קו אדום) ואשל, 2002), עמודים 89-77

מבוא אחד הנושאים העיקריים הניצבים במרכזו של סדר היום הציבורי בישראל הוא רעיון ההפרטה שמשמעה העברת בעלות מידי הממשלה לידי חברות פרטיות–עסקיות הפועלות על–פי עקרונות " כלכלת השוק . " רעיון זה מוזכר אמנם בעיקר בהקשר להפרטה של חברות ממשלתיות כמו " מקורות" ו"בזק , " אך בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתעניינות בהחלת רעיון זה גם על ארגוני–שירות חברתיים המשתייכים למגזר הממשלתי . ההפרטה אינה תופעה חדשה וחריגה בזירת השירותים החברתיים בישראל , ואותותיה ניכרו זה מכבר בתחומי שירות שונים , כולל אלו המיועדים לאוכלוסייה הזקנה . רבים מהשירותים החברתיים שהממשלה מחויבת לספק בתוקף החוק , או מעוניינת להעניק לאוכלוסייה , מסופקים כיום באמצעות ארגונים לא–ממשלתיים . אלה כוללים ארגונים וולונטריים או מוסדות ללא כוונת רווח ( מלכ"רים ) המשתייכים למגזר השלישי , וארגונים עסקיים המשתייכים למגזר הפרטי . בשנים האחרונות חלה האצה גוברת בתהליך ההפרטה ובתפיסתם של הוגים כלכליים ופוליטיים שונים הרואים אותה כמתכון לתיקון ליקויים של מערכת השירותים החברתיים שכיום המדינה ממלאת בה תפקיד מרכזי . אימוץ רעיון ההפרטה והחלתו על השירותים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה