6 מגמה: הפרטת הביטחון הסוציאלי - המרת המדינה בשוק

בשלהי המאה ה 20 התפתחה המגמה של הפרטת מערכת הביטחון הסוציאלי ( בחלקה לפחות . ( מגמה זו מיישמת בו בזמן שתי תכליות המתחייבות מהשינויים שהתפתחו בעשורים האחרונים : היא מוזילה את העלות הציבורית של אספקת שירותי הביטחון הסוציאלי , והיא מצמצמת את מעורבות המדינה באספקת שירותים אלה . מכאן , שדגם הביטחון הסוציאלי שיתגבש במאה ה 21 ישתמש בהפרטה כדי להמיר ככל האפשר את המדינה כספק ביטחון סוציאלי בכוחות השוק . נדגים : בגרמניה , למשל , בתחום הטיפול הרפואי והביטוח הפנסיוני , קיימים מוסדות פרטיים המספקים במקביל גם שירותים ממוסדים ממלכתיים . המערכת המופרטת מציעה הגנה סוציאלית משלימה או חלופית , כאשר בתחום הביטוח הרפואי מתבצע הדבר באמצעות הפעלת ביטוח מחלה , ובענף הזקנה מופעלות תוכניות של ביטוח פנסיוני במסגרת תעסוקתית או ביטוחי חיים . נקדים אפוא כמה מילים על ההפרטה , עוצמותיה , צורותיה , שחקניה ורמתה בטרם נדון בהשפעה האמיתית שתהיה לה על עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי . א . הפרטה : המשמעות על פי תפיסת המדינה המתירנית , ( laissez faire ) שקנתה לה שביתה במאה ה , 19 יוחד למדינה תפקיד מוגבל . המדינה לא הייתה אמ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה