5 מגמה: הפיכת הביטחון הסוציאלי למערכת תלת־רובדית וגמישה

הפיכת מערכת הביטחון הסוציאלי למערכת תלת רובדית וגמישה משרתת שתי תכליות כאחת . מצד אחד , היא נותנת מענה סביר ללחץ של הוזלת עלות הפעלת מערכת הביטחון הסוציאלי , מאחר שבדרך זו מתחלקת המדינה עם השוק כספק של ביטחון סוציאלי . מצד אחר , היא מצמצמת את מעורבות המדינה באספקת שירותי הביטחון הסוציאלי ומגדילה במקביל את מעורבותו של השוק . המגמה של הפיכת הביטחון הסוציאלי למערכת תלת רובדית , שהיא גמישה , מסמלת אפוא את המסלול השני שעל פיו יעוצב קרוב לוודאי דגם הביטחון הסוציאלי במאה ה . 21 מדובר בהשתתת מערכת הביטחון הסוציאלי על יסוד שיטה פלורליסטית בעלת שלושה רבדים אפשריים של אספקת ביטחון סוציאלי כדלקמן : א . הצגת המערכת התלת–רובדית הרובד הראשון הוא רובד המספק רשת מזערית של ביטחון סוציאלי ממלכתי וממוסד , שהוא אוניברסלי באופיו ואחיד בשיעורו . במאמר מוסגר נעיר , כי לנוכח מגמות נוספות המתפתחות עשוי לחול שינוי גם באופיו זה של הרובד הראשון . כפי שיוסבר בהמשך , הקצבאות האוניברסליות והאחידות עשויות להיות מוחלפות בקצבאות מיועדות המותנות בעמידה במבחני הכנסה או במבחני אמצעים . מטרתו של הרובד הראשון היא לשמש רשת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה