4 מגמה: הנהגת קיצוצים ישירים במערכת הביטחון הסוציאלי

התכלית של הוזלת עלות הפעלת מערכת הביטחון הסוציאלי מושגת , קודם כול , כאמור , באמצעות הנהגת קיצוצים ישירים בשיעור הקצבאות , בשחיקתן ובקיצור תקופת הזכאות . אפשר להדגים את מגמת הקיצוצים באמצעות התוכנית הכלכלית שהונהגה בישראל בשנים . 2002-2003 בתוכנית זו קוצצו , למשל , כל קצבאות הביטוח הלאומי ב , 4 % וכמו כן שחקו את הקצבאות על ידי הקפאת השכר הממוצע שעל יסודו הן חושבו . לעניין זה נקבע כי השכר הממוצע שהיה בתוקף ב 31 בדצמבר 2001 יהיה הבסיס לחישוב הקצבאות במהלך השנתיים הבאות . אפשר להדגים את הדברים גם באמצעות רפורמות שהונהגו בעולם המערבי בעשור האחרון , למשל בביטוח הבריאות שהוא ענף יקר ומתייקר . בצרפת , למשל , הונהגה בשנת 1993 רפורמה שהייתה מכוונת . 44 לעניין הקפאת השכר הממוצע ראו : חוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים , ( 2002 התשס"ב ס"ח , 2002 תשס"ב , עמוד ; 146 לעניין קיצוץ הקצבאות ב 4 % והמשך ההקפאה ראו : חוק תוכנית החירום הכלכלית ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים , ( 2002-2003 התשס"ב , 2002 ס"ח ב"התשס , עמ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה