איור ‭:4.6‬ הגורמים שיצרו לחצים אידיאולוגיים לעיצוב מחדש של הביטחון הסוציאלי