איור ‭:4.5‬ מגמות שהתפתחו בעקבות הלחץ לצמצום עלות הביטחון הסוציאלי