איור ‭:4.4‬ סיבות להיווצרות הלחץ לצמצום עלות הביטחון הסוציאלי