איור ‭:4.3‬ המשתנים הרב־ממדיים המצריכים עיצוב מחדש של מערכת הביטחון הסוציאלי