2 המשתנים הרב־ממדיים והשלכותיהם

העולם המערבי מצוי כיום בשלבי מעבר לתקופה הבתר תעשייתית . מעבר זה מאופיין בשינויים טכנולוגיים , כלכליים , חברתיים , דמוגרפיים , אידיאולוגיים ועוד . השינויים האלה מתרחשים במקביל במישור המקומי , בתהליך הגלובלי ובהתפתחויות העל מדינתיות . כשמדובר בעולם המתועש , התפתחויות אלה באות לידי ביטוי בשינויים במבנה המשפחה , בשיעור הילודה , בתוחלת החיים , בדגם האבטלה , בדפוס ההגירה , בריבוד החברתי , במבנה שוק העבודה , במדיניות הפוליטית והפילוסופית , בהתפתחות הכלכלית , במודעות לשוויון , לאיכות החיים , לאיכות בעבודה , לאיכות הסביבה ועוד . גם המדינות המתפתחות ניצבות לפני שינויים רב ממדיים הנוגעים , בין היתר , לנושאי דמוגרפיה , חברה ותעסוקה , בצד שינויים טכנולוגיים וכלכליים . ואולם משמעותם של שינויים אלה לגבי המדינות המתפתחות שונה מהמשמעות שיש להם כשמדובר בעולם המתועש . זאת , משום שהמדינות המתפתחות עדיין מצויות בשלב שבו הן חותרות להיכנס לעידן התעשייתי . הביטחון הסוציאלי הממוסד רגיש מאוד לשינויים , המציבים לפניו אתגרים חדשים . על כן , חשוב להקדים לדיון בדגם שנות האלפיים את הצגת תהליך השינויים . במסגרת זו ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה