ענת מאור ודורית בר ניר, "השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 2005-2002", 77 ביטחון סוציאלי (2008), עמודים 97-96, 117-101

מבוא בשנים האחרונות הולך ומתרחב הדיון על עומק הפערים בחברה הישראלית ; דיון זה מוצא את ביטויו בתקשורת , באקדמיה ובמוסדות השלטון , ומקיף היבטים שונים ומגוונים . ההתפתחויות הכלכליות מסמנות מגמות מנוגדות : מצד אחד נמשך השיפור במצב הכלכלי הכללי , ואולם מהצד האחר נמשכת ההידרדרות במצבן הכלכלי של האוכלוסיות החלשות . אמנם בישראל נחקקו במהלך השנים חוקים חברתיים וסוציאליים שהניחו את היסודות למערכת הביטוח הלאומי , למערכת חינוך המחויבת לחינוך חובה חינם ולזכויות מגן של העובדים ( ברק–ארז , , ( 2002 אבל הגידול המהיר בפערי השכר ובאי השוויון בהתפלגות ההכנסות , כמו גם שורה של שינויים בתוכניות רווחה וביטחון סוציאלי , הביאו לגידול האוכלוסייה החיה בעוני ובמצוקה כלכלית ( גל ואחדות , ; 2007 דורון , ; 2007 , 2006 קופ , . ( 2005 גביזון ( 2006 ) ציינה שלוש בעיות יסוד המעיבות על מצבה הכלכלי–החברתי של ישראל : אי שוויון מבחינת התפלגות ההכנסות במדינה , המלווה בהתרחבות תופעת העוני ; שיעורי צמיחה נמוכים על פני זמן ; גידול מתמשך באבטלה . דהאן ויונה ( 2005 ) הוסיפו את ההדגש של יישום האידיאולוגיה הניאו–ליברלית בישראל : ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה