שקף ‭:7‬ סכום הפגיעה בקצבאות כאחוז מההכנסה הפנויה, לפי עשירונים ‭2003-2002‬