שקף ‭:4‬ תחולת עוני בקרב משפחות בקבוצות אוכלוסייה )אחוזים‭2001 ,)‬