שקף ‭:5‬ חלקו של כל עשירון בסך כל ההכנסות במשק, 2001