שקף ‭:3‬ מספר המשפחות, הנפשות והילדים העניים: ‭2001-2000‬