1 מבוא

שנית , מתחילה להתגבש ההכרה כי אין הכרח לשנות את התפיסה של מערכת הביטחון הסוציאלי , וכי בתכנון נכון אפשר להתגבר על הבעיות שעלו בנוגע למידת התאמתה להתפתחויות שחלו בשלהי המאה ה 20 נמחיש את הדברים באמצעות התייחסות להתפתחויות המלוות את תופעת הזדקנות האוכלוסייה . הקשיים שעלו בעקבות הארכת תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה התמקדו בעיקרם בהקשר התקציבי . נראה כי במדינות שבהן נערכו רפורמות בנושא קצבאות הזקנה התגברו על הבעיה הפיננסית שתופעת הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים יצרו . בעקבות זה , מחקרים שנעשו במדינות האיחוד האירופי ובשמונה המדינות התעשייתיות ( G 8 ) מלמדים שהדיונים המתנהלים בהן כיום בקשר לתופעת הזדקנות האוכלוסייה כבר משנים את אופי ההתייחסות אליה , והם עוברים משאלת ההתייחסות למימון הפנסיה לדיון בשאלות של שיטת הפרישה ( גמישה , חלקית או מדורגת ) ולמחקרים המוקדשים לסוגיית הפנאי ( שהתחזית היא שהוא יתפרס על תקופה של עד שלושים שנה בקירוב . ( כלומר , אין מדברים עוד על צמצום מערכת הביטחון הסוציאלי , אלא על פריסתה אל עבר תחומי התייחסות חדשים . שלישית , ההכרה שאפשר להשתמש במערכת הביטחון הסו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה