טבלה ‭:3.3‬ סיווג האמצעים המשמשים ליישום הביטחון הסוציאלי בהתאם לדגמי מדינת הרווחה הנוהגים במשטרים הכלכליים השונים <sup>154</sup>