7 אמצעים: ההשלכות של דגמי מדינת הרווחה

כאמור , הביטחון הסוציאלי הוא אחד המאפיינים הבולטים של מדינת הרווחה . בדיוננו ביסוד התכלית כבר הוסבר , שמדינת הרווחה קיבלה ביטוי שונה בכל אחד משלושת סוגי המשטרים הכלכליים הקלאסיים של אירופה בשנות השבעים והשמונים של המאה ה 20 – המשטר הליברלי , המשטר השמרני והמשטר הסוציאל דמוקרטי . כל משטר כלכלי עיצב את מדינת הרווחה על פי הסממנים האופייניים לו , המתיישבים עם התפיסות והאידיאולוגיות המבטאות אותו . הראינו שקיימים יחסי גומלין בין דגם מדינת הרווחה הנוהג במשטר כלכלי מסוים לבין תכליתו של הביטחון הסוציאלי המאפיין אותו . עתה עלינו לבחון את השאלה כיצד משפיע דגם מדינת הרווחה , האופייני לכל אחד מהמשטרים הכלכליים , על טיבם של האמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי . נזכיר , הדיון באמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי בחן אותם במישורים שונים , ובכל מישור נבחנו כמה חלופות . במישור ספקי הביטחון הסוציאלי הוצעו ארבע חלופות והן : המשפחה , השוק , המדינה והחברה האזרחית . במישור הקצבאות הוצגו שני ממדים ולכל אחד מהם הוצעו שתי חלופות : הקצבה האחידה מול קצבה תלוית הכנסה בממד הראשון , וקצבה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה