איור ‭:3.3‬ תמיכות ציבוריות בעין כאחוז מהתמ"ג, מדינות OECD וישראל, ‭<sup>95 </sup>2005‬