איור ‭:3.1‬ הוצאות הרווחה הציבורית כאחוז מהתמ"ג, מדינות OECD וישראל, ‭<sup>93 </sup>2005‬