איור ‭:3.2‬ תמיכה ציבורית בכסף כאחוז מהתמ"ג, מדינות OECD וישראל, ‭<sup>94 </sup>2005‬