זאב רוזנהק, "מהגרי עבודה במדינת הרווחה הישראלית: מגמות הדרה והכלה", 56 ביטחון סוציאלי (1999), עמודים 112-97

מבוא מאז 1993 גויסו והובאו לישראל במספרים גדולים עובדים זרים , כדי למלא את מקומם של העובדים הפלסטינים מן השטחים . במקביל נכנסו לארץ באופן ספונטני מספרים גד ֵ לים והולכים של מהגרים השוהים ועובדים בישראל ללא אשרה . היום מתגוררים בישראל בערך 80 , 000 עובדים מהגרים בעלי אשרה ובין 100 , ל–000 50 , 000 עובדים ללא אשרה , וכולם מועסקים בעיסוקים שהם הפחות מושכים בשוק העבודה המשני . תנאי ההעסקה והחיים של מהגרי עבודה אלה , כמו גם המשמעות החברתית והפוליטית של הימצאותם בישראל , הופכים להיות מוקדים חשובים של תשומת לב ציבורית . מאמר זה בוחן כיצד המדינה הישראלית מתמודדת עם תופעה חדשה זו , ומתמקד בפוליטיקה של הדרה ( exclusion ) והכלה ( inclusion ) של מהגרי עבודה במדינת הרווחה . מאז עבודתו החלוצית של מרשל ( Marshall , 1950 ) על הקשר שבין הדינמיקה של אזרחות למיסודן של זכויות חברתיות , היתה מדינת הרווחה לאתר מחקר מרכזי עבור חקר תהליכי הכלה והדרה וההיווצרות של הייררכיות חברתיות . בשנים האחרונות ניתנת תשומת לב גוברת למעמדן של קבוצות חברתיות כפופות – בעיקר נשים ומיעוטים אתניים – במדינת הרווחה . מאמצים תיאורט...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה