אברהם דורון, "משטר הרווחה במדינת ישראל: מגמות השינוי והשלכותיהן החברתיות", סוציולוגיה ישראלית ה, 2 (2003), עמודים 426-417

תקציר . המאמר מתאר ומנתח סוגים שונים של משטרי רווחה הפועלים במדינות העולם המערבי ובישראל . החוקר אספינג–אנדרסן מבחין בשלושה טיפוסים עיקריים של משטרי רווחה : משטר רווחה ליברלי , משטר רווחה שמרני ומשטר רווחה סוציאל–דמוקרטי . תת–סוג משלים של טיפולוגיה זו הוא משטר הרווחה הדרום–אירופי . ההתפתחויות בישראל בשנים האחרונות מקרבות אותנו לדגם זה של משטר רווחה , עם כל המשמעויות הנובעות מכך . משטר הרווחה שהתפתח בישראל היה במקורו בעל אופי סוציאל–דמוקרטי . מאז סוף שנות השבעים חל מעבר הדרגתי למשטר רווחה ליברלי , אף–על–פי שהיסודות הסוציאל–דמוקרטיים והאוניברסליסטיים לא נמחו ממנו לגמרי . באחרונה התווספו למשטר הרווחה הישראלי יסודות קליינטליסטיים הכרוכים בפטרונות פוליטית , בדומה לאלה המצויים בארצות דרום–אירופה . חדירה של יסודות קליינטליסטיים למשטר הרווחה הישראלי טומנת בחובה סכנה של פגיעה בצורת התפקוד האחידה והאוניברסליסטית המאפיינת את מדינות הרווחה בארצות מרכז אירופה וצפון אירופה . המשך התפתחותן של מגמות אלה עלול לפגוע בעוצמתה ובלכידותה של החברה הישראלית בשנים הבאות . בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים פיתח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה