4 אמצעים: דגמים של ביטחון סוציאלי

אמת המידה השלישית לעיצוב האמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי היא הדגמים המשמשים להבטחתו . דגמים אלה משקפים התפתחות תפיסתית ולאו דווקא היסטורית . נראה כי אי אפשר להבין את הדגם המשמש כיום במדינות שונות להבטחת הביטחון הסוציאלי , ואף אי אפשר לעמוד על הדגם העתידי המתגבש בנושא בלי שתהיה בידינו ראייה היסטורית של התפתחות רעיון הביטחון הסוציאלי על גלגוליו בתקופות השונות של התפתחותו . בלנשרד ; Blanchard ) בעבר המנהל הכללי של ארגון העבודה הבין לאומי ) אמר : " מידה מסוימת של ראייה היסטורית נראית נחוצה כדי לצפות את הדרך בעתיד . " תיחום שלבי ההתפתחות של הביטחון הסוציאלי , והצגת המשמעות שרעיון זה קיבל בכל שלב , מאפשרים הבנה דקה יותר של אושיותיו . מיון לדגמים מאפשר גם לעמוד על התפקיד ההיסטורי שמילא הביטחון הסוציאלי בכל תקופת התפתחות . חשוב להציג את הדגמים שהתפתחו עד כה , ובייחוד את הדגם הנוהג כיום , מסיבה נוספת . הניסיון ההיסטורי מלמד , שגיבושם של דגמים חדשים נעשה לרוב על דרך של פיתוח הדגם הנוהג של הביטחון הסוציאלי ולא בהנהגת רפורמה מהפכנית . נראה אפוא כי הצגת הדגמים שהתפתחו עד כה להקניי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה