תרשים ‭:2‬ ההשפעות מרובות–הרמות על אי־מיצוי: המודל של פעילות־גומלין