תרשים ‭:1‬ שלוש האוכלוסיות של תוכנית גמלאות: מיקוד והחטאת המטרה