איאן גוף, "גימלאות מותנות במבחן–אמצעים בפרספקטיבה משווה" , 43 בטחון סוציאלי (1995) 24, עמודים 32-26

הצידוק למבחני–האמצעים והערכתם אתחיל בלי לנקוט עמדה נורמטיבית כללית בעד או נגד מבחן–אמצעים , סלקטיביות או מיקוד קבוצת היעד . בדיקת כל הטיעונים המועלים לסלקטיביות או לרשת ביטחון חברתית תוביל אותי רחוק מדי . בעיני אטקינסון ( Atkinson , 1991 ) הם כוללים את צורות החלוקה מחדש של ראולס ושל אחרים , הבטחה של מינימום לאומי , שמירה על חירות אישית ומספר מטרות כלכליות . אולם כאשר מתכוונים להשוות תוכניות חברתיות שונות של עמים ושל תרבויות שונים יש צורך בקריטריונים נורמטיביים שיטתיים , בעלי בסיס מוסרי ברור ומחייב וקשרים אמפיריים חזקים למטרות ולתוכניות חברתיות המופעלות למעשה בקשת של מדינות . בספרנו A Theory of Human Need ( 1991 ) פיתחנו לן דויאל ואני קריטריון הערכה המבוסס על הכרה בצרכים אנושיים אוניברסליים . אמנם הייתי רוצה להרחיב את הדיבור על ספרנו , אך הזמן יספיק לי להתייחס רק למספר נקודות בסיסיות . זיהינו שני צרכים בסיסיים – בריאות ועצמאות חיונית . אנו טוענים , שלכל אדם צריכה להיות הזכות לרמות אופטימליות של סיפוק צרכים אלה . ( Doyal & Gough , 1991 , part II ) זכות זו יוצרת זכות ספציפית יותר – הזכות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה