אברהם דורון, "בזכות האוניברסליות במדיניות הרווחה", מתוך: בזכות האוניברסליות: האתגרים של המדיניות החברתית בישראל (מאגנס, ירושלים, תשנ"ז) חלק א, עמודים 32-27

המדיניות החברתית של מדינת ישראל נמצאת על פרשת דרכים . הדרך שבה היא תבחר בנקודת מפנה זו עשויה לקבוע את דמותה של החברה הישראלית בשנים הבאות . השאלה היא אם יושם הדגש על שמירה והמשך פיתוח של מדיניות חברתית מקיפה , בנויה על יסודות אוניברסליסטיים , המעוגנת בתפיסה של סולידריות ואחריות קולקטיבית , ושואפת Peter Baldwin , The Politics of Social Solidarity : Class Bases of the European Welfare State , . 1 1975-1875 , Cambridge : Cambridge University Press , 1990 להגדיל את השוויוניות בחברה הישראלית , או שמדינת ישראל תזנח גישה זו ותנסה להתבסס על מדיניות חברתית סלקטיביסטית , בעלת אוריינטציה של אינדיווידואליזם כלכלי וחברתי ואחריות חברתית מזערית , שהתוצאה שלה תהיה הרחבת אי–השוויון והפערים בחברה הישראלית . בנסיבות של השינויים החברתיים , הכלכליים והפוליטיים המהירים העוברים על החברה הישראלית , בחירת המדיניות האוניברסליסטית טומנת בתוכה את האפשרות לשפר את תנאי החיים של מרבית האוכלוסיה ולהגביר את תחושת ההשתייכות והשותפות בקהילייה הלאומית . ואילו הגישה הסלקטיביסטית מוליכה באופן בלתי נמנע לאטומיזציה של כל יחי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה