טבלה ‭:3.1‬ ספקי ביטחון סוציאלי מסווגים בהתאם לאופי המשטר <sup>13</sup>