תמר הרמן, "בין חברה למדינה, או: על החברה האזרחית", 32 הדעה הרווחת (2002) 3, עמודים 7-3

בביטוח פנסיוני שיבטיח לעובד תשלום פנסיה חודשית לעת פרישתו מהעבודה ; או ג ) בשילובן של שתי הדרכים האלה . מהדוגמאות האלה נלמד , כי הבטחת ביטחונו הסוציאלי של העובד פועלת בשני מישורים מקבילים אלה : המישור האחד עניינו בהבטחת זכויותיו של העובד לביטחון סוציאלי המוסדרת במסגרת יחסיו עם המעביד ועל כן מכנים זכויות אלה זכויות לביטחון סוציאלי תעסוקתי ( כגון הזכות לפנסיה המובטחת במסגרת חוזה העבודה . ( ספק הביטחון הסוציאלי התעסוקתי הוא השוק . המישור האחר עניינו בהבטחת זכויותיו של העובד לביטחון סוציאלי המוסדרת במסגרת ממלכתית באמצעות הביטחון הסוציאלי הממוסד ( כגון הזכות לקצבת זקנה המובטחת במסגרת המוסד לביטוח לאומי . ( על כן , לא אחת מכנים את זכויותיו של העובד המובטחות במישור הממלכתי במסגרת המוסד לביטוח לאומי זכויות לביטחון סוציאלי ממלכתי . ספק הביטחון הסוציאלי הממלכתי הוא המדינה באופן ישיר . ממשלה , מדינה , חברה החברה האזרחית היא מצבור של כל אותם ארגונים והתאגדויות שאינם חלק ממערך השלטון או מן השוק הכלכלי . למרות שאין הגדרה מקובלת וממצה של המושג , והשימושים בו רבים ושונים , מקובל להסכים שהוא מתאר את תח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה