2 אמצעים: ספקי ביטחון סוציאלי

אמת המידה הראשונה לעיצוב האמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי היא המערכת הממסדית . הכוונה למערכת הממסדית הממלאת את תפקיד ספקית הביטחון הסוציאלי . ארבעה גורמים יכולים למלא תפקיד פעיל ביישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי , ואלה הם : ( 1 משפחה ; ( 2 שוק ; ( 3 מדינת הרווחה ; ( 4 הקהילה והמגזר השלישי . ארבעה שחקנים אלה מייצגים טיפוסים שונים של הבטחה מפני סיכונים חברתיים . א . ספקים אפשריים : המערכות הממסדיות כאמור , אמצעים של ביטחון סוציאלי יכולים להיות מסופקים על ידי ארבע מערכות ממסדיות שונות . כל מערכת יכולה לספק שירותי ביטחון סוציאלי , לפחות בחלקם , אך אי אפשר לומר כי יש לנו עניין במערכות חלופיות שאפשר להמירן זו בזו . זאת , כיוון שלכל מערכת יש מגבלות כאלה ואחרות המונעות אותה מלספק שירותים מסוימים . מכאן , שהסדרי ביטחון סוציאלי הנוהגים במדינות השונות , ובייחוד במאה ה , 21 עושים שימוש בכל המערכות בו בזמן או בכמה מהן . . 1 המשפחה הגורם הראשון והמסורתי שמילא תפקיד פעיל ביישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי זו המשפחה . במשטר שמרני יוחד למשפחה תפקיד מרכזי ובתוקף כך גם תפקיד חיוני כספקית...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה