טבלה ‭:2.2‬ תכלית הביטחון הסוציאלי כפי שהיא משתקפת בדגמי מדינת רווחה המתקיימים במשטר כלכלי קפיטליסטי <sup>83</sup>