אברהם דורון, "מבוא", מתוך: בזכות האוניברסליות: האתגרים של המדיניות החברתית בישראל (מאגנס, ירושלים, תשנ"ז), עמודים 23-13

מהי מדינת הרווחה ומהו התפקיד שהיא ממלאת בחברתנו ? שאלה זו נמצאת בדיון וויכוח חברתי ופוליטי מתמידים מאז ראשית שנות החמישים , כאשר המדינות המתועשות של העולם המערבי המפותח הפכו להיות מה שהתרגלנו לכנות בשם מדינות רווחה welfare ) . ( state אין בידינו הגדרה אחת שיכולה להסביר בפשטות את מהותה של מדינת הרווחה או את השוני הרב בין המדינות הרבות שלכולן יש אופי משותף העושה אותן למדינות רווחה . במבוא זה ייעשה ניסיון להבהיר את קווי האופי המשותפים של מדינות אלה והאתגרים העומדים בפניהן בשנות התשעים של המאה שלנו . מדינת רווחה היא על פי רוב מדינה דמוקרטית–ליברלית שנוהג בה משטר של שוק כלכלי חופשי , דהיינו : יש בה בעלות פרטית על רכוש ועל אמצעי הייצור , מניע הרווח הנו גורם מרכזי העומד מאחורי הפעילות הכלכלית , וגורמי ההיצע והביקוש מווסתים במידה רבה את הפעילות הכלכלית . עם זאת , על אף המשטר של שוק כלכלי חופשי , מדובר כאן במדינה שמקבלת על עצמה מידה גבוהה של אחריות לרווחה של אזרחיה . אחריות זו באה לביטוי בשלושה מישורים : במישור הכלכלי – הסכמה לקיומו של משק מעורב , שפועלים בו זה בצד זה סקטור ציבורי וסקטור פרטי ....  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה