10 תכלית: השתקפותה בדגמים השונים של מדינת הרווחה

התגבשותה של מדינת הרווחה ( בשנים ( 1930-1960 הייתה ניסיון לשכתב מחדש את ההסכם החברתי שבין הממשל לאזרחיו . במסגרת זו שונתה מחויבות המדינה כלפי אזרחיה , והמדינה קיבלה על עצמה מבחינה עקרונית , כמדינת רווחה , אחריות לביטחונם הסוציאלי של אזרחיה . כתוצאה , הביטחון הסוציאלי נעשה אחד המאפיינים הבולטים של מדינת הרווחה . במסגרת הרחבת מחויבותה של המדינה , כאמור , הוטלו עליה , בין היתר , שניים אלה : אחריות להבטחת כבודם החברתי של האזרחים והתחייבות לספק תשתית שתאפשר להם לפתח את אישיותם ולהגשים את עצמם . אברהם דורון עמד על מטרות מדינת הרווחה במבוא לספרו בזכות האוניברסליות והוא מובא להלן . בעת הקריאה שימו לב לעניינים האלה : באילו מישורים באה לידי ביטוי אחריות המדינה במדינת רווחה ? מה הם המאפיינים של המישור החברתי במדינת רווחה ? מה הן שלוש המטרות האסטרטגיות של מדינת רווחה ? מה הן המטרות האינסטרומנטליות הנלוות למטרות האסטרטגיות במדינת הרווחה ? מה משמעותו של יעד מניעת העוני ? מה המשמעות של יעד צמצום אי השוויון ? מה המשמעות של יעד האינטגרציה החברתית ? מה הוא האתגר של מדינת הרווחה כיום ? . 70 ראו : Esping-...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה