8 תכלית: סיכון חברתי - מסיכון אישי לסיכון ציבורי

בדרך כלל , פגיעה בעקבות אירוע שיש בו משום סיכון היא עניינו האישי של הפרט . משמעות הדבר היא , שעל הפרט מוטלת האחריות למצוא פתרונות לפגיעה שאירעה לו בעקבות התרחשותו של הסיכון החברתי . ואולם יש כמה סיבות שבהתקיימן נהפך הסיכון מסיכון אישי לסיכון חברתי שהוא ציבורי באופיו . משמעות הדבר היא , שהדאגה להבטחה מפני הסיכון החברתי שהייתה עניינו של הפרט נעשית אחריות הכלל . השינוי באופיו של הסיכון החברתי והפיכתו מאישי לציבורי הוא פועל יוצא של כל אחד מאלה : א . כשתוצאת הסיכון החברתי פוגעת לא בפרט אחד אלא בקבוצה , למשל , בנסיבות של מיתון כלכלי המאיים על רווחת האוכלוסייה בכללותה . ב . כשמתגבשת מודעות ציבורית שמדובר בתופעה שהחברה צריכה להתמודד אתה . מודעות כזו יכולה להתגבש מסיבות שונות , כגון שהממדים של התופעה והתעצמותה מעוררים את המודעות הציבורית לפגיעותיה ; או שהחברה משתכנעת שקורבן הסיכון החברתי אינו יכול להתמודד בעצמו עם התופעה ; או שהחברה מכירה בסיכון כסיכון שהחברה האזרחית צריכה להתמודד אתו . ג . סיכון חברתי ייהפך לציבורי כשמדובר בסיכון שאינו פרי מעשיו של הפרט , אלא תוצאה של ההתפתחות החברתית . Ibid ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה