5 תכלית: הגנה מפני סיכונים חברתיים

א . סיכון חברתי - הגדרה אפשר להגדיר את מצבי הסיכון החברתי בדרכים שונות . הדרך המקובלת להתייחס למצבי הסיכון החברתי היא על פי התוצאות . המשותף לכל הסיכונים החברתיים משתקף בכך שהם משפיעים על אפשרותו של האדם להתקיים בכבוד אנושי וכלכלי . ההשפעה האפשרית על המשך קיומו של האדם בכבוד עשויה להיגרם בקרות אחד מהאירועים הנדונים להלן . ב . אירועים הפוגעים בכושר ההשתכרות האדם לא ייהנה מקיום בכבוד ורמת חייו עלולה לרדת אם הוא נקלע למצבים או לאירועים שהתרחשותם עשויה לפגוע בכושר ההשתכרות שלו . קיומו של האדם בכבוד ייפגע כאשר הוא ייקלע לאירועים או למצבים העשויים לשבש את יכולתו להשיג את ההכנסה המתקבלת מפעילותו המקצועית התקינה . צמצום כושר ההשתכרות עשוי להיות תוצאה של סיכון פיזי או של סיכון כלכלי . סיכון פיזי משמעותו פגיעה בכוח העבודה ובכושר ההשתכרות של האדם בעקבות אירוע שהתרחש בתחום העבודה , כגון תאונת עבודה או מחלת מקצוע , או בעקבות אירוע שהתרחש מחוץ למסגרת העבודה , כגון אימהות , מחלה , נכות כללית או זקנה . סיכון כלכלי משמעותו צמצום כושר ההשתכרות של האדם בעקבות אירוע או מצב הגורמים לכך שהוא אינו יכול לנצל ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה