3 תכלית: גישת הפרשנות הרחבה

כאמור , בחינת ההסדרים והשיטות של הביטחון הסוציאלי הקיימים במשפט המשווה מורה , כי אפשר להתייחס לתכלית הביטחון הסוציאלי גם בצורה שונה , שמהותית היא רחבה הרבה יותר . על הפרשנות הרחבה לתכלית הביטחון הסוציאלי אפשר ללמוד , קודם כול , מההגדרה המעוגנת בהצהרה האוניברסלית של זכויות האדם . בהתאם להגדרה בסעיף 22 להצהרה האוניברסלית , תכליתו של הביטחון הסוציאלי היא לא רק להגן על האדם הנחשף לסיכונים חברתיים , אלא גם לנקוט צעדים כדי שקיומו של האדם יובטח כך שיוכל לפתח את אישיותו ולהגשים את עצמו . מכאן , שתכלית הביטחון הסוציאלי היא לפתח את האישיות ולאפשר לאדם הגשמה עצמית . תפיסה זו קושרת את הרעיון של ביטחון סוציאלי עם פיתוח האישיות ולכן מרחיבה את גבולות תכליתו . במסגרת הרחבה זו מומרת רשת הביטחון שהביטחון הסוציאלי מקנה ב"מקפצה" . ( trampoline ) הדימוי של מקפצה הוא חדש , והוא מוצע כמטפורה לכלים שהמדינה צריכה לספק לכל אזרח , בעיקר בתחומי ההשכלה , הבריאות וההזדמנויות בתעסוקה , כדי שיוכל לפתח את עצמו ולמצות את היכולות שלו . דימוי המקפצה תואם את הכיוון החדש שבו עובר הדגש ממלחמה במחסור למתן כלים שיאפשרו לפרט ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה