2 תכלית: גישת הפרשנות הצרה

את גישת הפרשנות הצרה לתכלית הביטחון הסוציאלי מייצגות שלוש דוגמאות שהובאו לעיל . נסביר : לפי גישת ועדת ארגון העבודה הבין לאומי משנת 1998 תכליתו של הביטחון הסוציאלי , ושל נקיטת האמצעים במסגרתו , היא להבטיח את האדם מפני פגיעה כלכלית או אנושית העשויה להיגרם לו בנסיבות של אובדן כושר ההשתכרות או כרסום של ממש בו ( למשל בשל חולי , אימהות , תאונת עבודה , אבטלה , נכות , זקנה ומוות ) או פגיעה כלכלית או אנושית העלולה להיגרם בנסיבות של צורך בטיפול רפואי או הרחבת המשפחה . גישה דומה עולה מהגדרת האיחוד האירופי . בסעיף 34 של מגילת זכויות היסוד המוצעת לאיחוד האירופי מדובר על תיקון הפגיעה הנגרמת בשל הימצאותו של האדם במצב של סיכון חברתי או בשל התרחשות של אירוע כזה . בדוח בוורידג' הוצבה המלחמה במחסור כתכלית הביטחון הסוציאלי . בעצם , אפשר לחבר את שלוש התכליות האמורות ( אלה שנכללו בדוח בוורידג , ' בוועדת ארגון העבודה משנת 1998 ובמגילת זכויות היסוד של האיחוד האירופי ) ולראות את תכלית הביטחון הסוציאלי בצורך להגן על האדם הנחשף למצבים ולאירועים הגורמים למחסור , ונהוג להתייחס אליהם כאל סיכונים חברתיים . על פי זה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה