איור ‭:2.7‬ יחס הכנסות: עשירון עליון לעומת עשירון תחתון - השוואה בין־לאומית, ‭<sup>9 </sup>2007‬