איור ‭:2.5‬ מדד ג'יני לאי־שוויון - השוואה בין־לאומית 7