איור ‭:2.4‬ ישראל מובילה בממדי העוני בהשוואה למדינות ‭— OECD‬ תחולת העוני של נפשות, לפי ‭50%‬ מחציון ההכנסה לנפש תקנית 6