איור ‭:2.3‬ מדד ג'יני לאי־שוויון בהתחלקות ההכנסות באוכלוסייה, ישראל, ‭<sup>5 </sup>2008-1999‬