טבלה ‭:2.1‬ קו העוני לפי גודל משפחה, ‭<sup>2 </sup>2009‬