דיאגרמה ‭:2‬ הרכב האוכלוסייה הענייה, לפי מספר המפרנסים במשפחה, 1999