דיאגרמה ‭:1‬ תחולת העוני בישראל בין השנים ‭<sup>* </sup>1999-1987‬ )באחוזים(