אברהם דורון, "יובל שנים לתוכנית בוורידג'", 40 בטחון סוציאלי (1993) 5, עמודים 20-5

הקדמה לפני חודשים אחדים , בדצמבר , 1992 מלאו 50 שנים לפרסום תוכנית בוורידג' Beveridge ) . ( Report , 1942 התוכנית פורסמה לראשונה באנגליה בנובמבר , 1942 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה , כאשר צבאות היטלר עמדו בשערי סטלינגרד ורק זמן קצר לאחר שהוכרע הקרב של הבריטים נגד רומל באפריקה . לעיתוי של הכנת התוכנית ולפרסומה היתה השפעה חשובה על העלאת המוראל של האוכלוסייה ועל חיזוק המאמץ המלחמתי שלה . השפעת התוכנית נמשכה גם תקופה ארוכה לאחר סיום המלחמה והיא הטביעה את חותמה לאורך שנים בתחומים רבים של חיי החברה , הכלכלה והפוליטיקה בבריטניה , בחלק מן הארצות של העולם התעשייתי המפותח ובמידה רבה מאוד גם בישראל . ההשפעה המידית של התוכנית היתה בעצם החזון שהיה בה . התוכנית הציבה לראשונה באופן ברור את היעדים של שיפור תנאי החיים של כלל האוכלוסייה כחלק בלתי נפרד של מדיניות הבנייה מחדש שלאחר המלחמה . היעד החברתי שלה נקבע בבירור : להביא לחיסול המחסור ( Abolition of Want ) בתקופה שלאחר המלחמה ( סעיף 14 של הדו . ( "ח היא נתנה בכך ביטוי לשאיפות הכמוסות של האוכלוסייה העובדת בבריטניה להנהיג שינויים חברתיים וכלכליים שימנ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה